Položení základního kamene 2014-06-14

Dne 4. 6. 2014 od 11 hodin proběhlo slavnostní položení základního kamene za účasti starosty Račetic Vlastislava Hofmana, 1.náměstka hejtmana ústeckého kraje RSDr.Stanislava Rybáka, senátora PaedDr. Václava Homolky, projektanta Ing. Josefa Mračka a zástupce investora pana Miloslava Čermáka.